choi game dao vang truc tuyen

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

choi game dao vang truc tuyen

vangTường Toản tướng quân mau trốn đi, nhanh hạ soái kì xuống. tuyen Y Tiên bỗng nhiên trầm giọng xuống: gameNgười phiên dịch khẽ nhẹ giọng nhắc nhở. tuyen Lý Cáp sửng sốt: trucDọc đường, nơi nơi đều là vết máu với thi thể, có cái đã bắt đầu thối rữa, thậm chí còn có những con bọ dài ngoằng, những thi thể này chất đầy Hoa Bình Dã trải đài từ doanh trại Hồ quân cho tới nhị lộ quân doanh.

choiY Tiên rất khó hiểu: truc"Cái này... đây là dị thú gì?!" Âu Dương Hoành nuốt nước miếng rồi mở to hai mắt mà hỏi. choiAi bảo chàng không đi đường lớn. trucNgưu tam nói: “Bản lĩnh thấp hơn chúng ta, đừng hòng kêu chúng ta làm người hầu!” tuyen Bọn họ đến là vì Tịnh Cơ?

vangChủ nhân, ngươi thật sự…vẫn không cảm giác được chân khí vận hành? Không cảm giác được chân khí rót vào cú ra đòn lúc này sao? tuyen A. . . Hồng nhan không già ~ tuyen Lý Cáp nheo mắt lại nở nụ cười: "Hảo, Thiên Thiên, thu thập ngân phiếu, còn có cây đàn cổ kia, nhất định phải mang theo, chờ cho mọi người đều ngã ra, chúng ta sẽ lên đường. Hắc hắc..." Hắn cũng biết đi ra ngoài mà không có ngân lượng là tuyệt đối không được. Tại Hộ Dương là địa bàn của nhà mình, có thể ra ngoài không mang theo tiền, nhưng tới tỉnh khác, người khác không biết rõ thân phận của mình thì làm gì cho hắn ăn thiếu chứ. vangRa khỏi phủ thái sư, ra phố Chu tước, Lý Cáp đi đến đường chính của kinh thành. trucVĩnh Đức đế sửng sốt:


link:http://lecoledete.com/nccp/ca18957rxa1008.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://lecoledete.com