thong ke theo ngay

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-13
ASIN:B09F6D1BQW

thong ke theo ngay

theoChẳng lẽ bổn cung gọi ngươi là Vũ Uy hầu phu nhân sao? thongCa, người ta rõ ràng là Liên Khanh, ca cứ chế tên hoài. theoỪ! Không ngủ nữa. thongNgô Hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Hoàng hậu thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế! ngay Mẹ hắn là người Hạ, hơn mười năm trước bị người hồ bắt được ở đại thảo nguyên, sanh ra hắn. Hắn căn bản không biết phụ thân mình là ai, cũng không muốn biết. Hắn vừa sinh ra thì có ký hiệu nô lệ, mười bốn năm sau mới có cơ hội bỏ chạy về Hạ quốc.

keChúng ta đi! ngay Nếu là gặp phải đại quân Hồ thì làm sao? Ba nghìn kỵ binh đệ mang theo làm sao đủ? keSở Linh Lung nói. ngay Tư Không Minh cũng không đáp mà hỏi lại: thongHương Hương phải làm hồ tiên, đây chẳng phải là muốn lên trời sao?

thongNhưng đại hãn Sầm Ngu vẫn không để ý đến lời khuyên của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu nói: theo-A A A A A….. thongNgươi chiếu cô Lưu cô nương ở lầu hai thật tốt cho ta, nàng muốn sống ở đây đến khi nào cũng được, muốn ăn gì uống gì lập tức chuẩn bị cho nàng, nếu làm không tốt thì mang đầu tới vương phủ gặp bổn công tử! theoĐương nhiên, cái chuyện đùa giỡn mỹ nữ của tất có, Lý Cáp không có lãng quên. keTay Lý Cáp run lên, Bách Biến thần binh đã biến thành cái mâm màu đen.


link:http://lecoledete.com/ngpc/cf18956xxa2156.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://lecoledete.com