nằm mơ thấy số 6

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-13
ASIN:B09F6D1BQW

nằm mơ thấy số 6

mơÂu Dương Bác liền tới Lý phủ, muốn cầu kiến Lý tổng đốc, nhưng Lý tổng đống nào có để y gặp, vừa nghe chuyện như vậy, liền cho hạ nhân dẫn y đi gặp Lý Cáp. sốMặt trời đã lặn xuống núi, Lý Cáp liền nắm ngao khuyển Đại Phi trở về thành Hổ Dương. sốThế nào? Tiền bối, rốt cuộc là Linh Nhi bị bệnh gì? mơNói xong thì phân phó mấy kẻ ở đem xe ngựa của Lý Cáp và lễ vật mang đi rồi chạy vào trong phủ báo tin. 6 Ai đó? Không biết bây giờ các nơi đều giới nghiêm sao?

thấyThanh âm Y Tiên vẫn như cũ khàn khàn, vươn tay xem mạch cho Phi nhi. 6 Lý Cáp trong lòng cười lạnh, Phạm Tiến này tám phần là theo hắn chơi vô gian đạo. Hắn không tin mình lăng trì cháu ngoại duy nhất của lão hoạn quan này mà hắn còn có thể làm khuyển mã cho mình. Nói không chừng lần này tới đều là thái hậu bày mưu tính kế. nằmLý Cáp nhấp ngụm trà cho mát giọng rồi trả lời: sốLưu Nguyệt Nhi thanh âm có chút nghẹn ngào: thấyChỉ một người, mà đã ngăn được mười vạn Hồ tộc, điều này làm cho Tường Toản rất buồn bực. Tên đó ngày hôm qua cầm một thanh trường phủ giết người như chém chuối, binh lính tinh nhuệ Hồ tộc không có chút lực phản kháng nào.

mơLý Cáp nhìn hắn một cái, mang theo Hương Hương đi ra khỏi đại môn, ra cửa mới bỏ lại một câu: mơVậy vậy trong sơn động của Thiên Sơn, có phải có chim hót hoa thơm, tựa như Tiên giới không?" 6 Tiểu đệ, thị nữ này của đệ thật hiểu cách chiều lòng người. 6 Hay là người đó cùng với hắn đều đang rơi xuống? 6 Lý Cáp vội vàng cam đoan.


link:http://lecoledete.com/noaa/cf18956osv2056.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://lecoledete.com