tai game vuong quoc xeng

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

tai game vuong quoc xeng

gamePhạm Tiến thay Ô thái hậu hỏi. quocLà... Bọn hắn, bọn hắn nói chúng ta là... Là “Ngốc miêu doanh” ... xeng Lăng không ngự kiếm thuật cùng biến thành huyễn ảnh tới ma thuật cũng coi như võ thuật? Ngươi đừng nói là ngươi pháp, võ, đạo tam tu! quocỪm. quocHai con ngựa này tên là gì?

xeng Thấy có chút kỳ quái Cao Văn hỏi. Theo như nhìn nhận của nàng, trên giang hồ Bạch Ngưng Sương là một nữ tử lãnh khốc nhất trong những người lãnh khốc. Ngoài những việc như trừ gian diệt ác, hay phế bỏ võ công, đuổi giết giáo đồ của Ma giáo ra thì sẽ chẳng còn việc gì khác làm cho nàng thích thú, chẳng có việc gì kiến nàng bận tâm cả. Nhưng hôm này nàng lại nói là muốn tới xem "Hổ Uy Tướng Quân" khải hoàn trở về. Bạch Ngưng Sương còn đồng ý sắp đặt cho hắn một đại đội hộ tống mà không cần nói một câu nào, thât sự là kỳ lạ. taiLý Cáp vừa mặc chiến bào vừa nói. quocĐạt Đa ở bên cạnh vừa liếc ra ngoài vừa nói : gameLý Cáp vẻ mặt thụ sủng nhược kinh nói: taiBà ta là tình nhân cũ à? Hay là người thầm thương trộm nhớ?

vuongMai kia biên ải Hồ Mã Phạm, nhiệt huyết nam nhi tề tụ trên đất bắc vuongBên trong phủ, Lý cáp đang nhận chiếu bổ nhiệm từ kinh thành đưa đến. Phía sau hắn, trừ hồ yêu Hương Hương xinh đẹp và Tam Ngưu hung thần ác sát còn có Phong Hỏa Tiêu Lan. vuongThiên Tú sững sờ một chút: xeng Sao bảo U hậu không biết pháp thuật mà? Sao giờ còn biết cả ngự kiếm phi hành? xeng Còn có Thượng Hải châu Vương gia Đại tiểu thư Vương Hàm, Công Tôn thế gia Đại tiểu thư Công Tôn Vô Tình, Thiên Tú, Nhu Cơ…


link:http://lecoledete.com/nobp/cb18957xjq0249.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://lecoledete.com