game phỏm miễn phí

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

game phỏm miễn phí

phí Aaa phỏmĐệ đừng đóng kịch. Nói! Có phải đệ cố ý sai sử bọn Ngưu Đại đi giết hại Phí sư huynh hay không? phí Trên đại điện tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả Lý Cáp cũng không rõ ràng, khả hãn Hồ tộc xảy ra chuyện gì vậy, vừa chết sống không chịu qùy nhưng bây giờ đột nhiên chủ động quỳ xuống, nhưng lại không quỳ trước hoàng đế. phỏmLý Cáp thản nhiên trả lời. miễnLý Cáp nói:

gameChân thị thiếu chút nữa không nhịn được phì cười, còn tiên phúc vĩnh hưởng nữa. miễnTại ngươi không nghe, ta sao phải nói lại cho ngươi? gameLý lão đệ miễnLà cái gì? phỏmThiên Thiên nói chủ nhân trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không hiểu được tâm tư thiếu nữ thích cái gì.

phỏmLý Cáp cùng mấy người tùy tùng vẫn chưa mặc áo giáp nhưng đi qua nơi đóng quân cũng không có ai tiến lại hỏi. Những tên lính này đều tụ ba tụ năm, ngồi tám nhảm, thỉnh thoảng mới nghe tiếng quan quân quát mắng. phí Lý Cáp lại nói. phỏmĐan khắc Đa nói: phí Nàng... nàng đợi ở gần vương phủ hơn hai năm... chẳng phải... gameTrong bụng Lý Cáp đầy nghi vấn lui ra khỏi thư phòng.


link:http://lecoledete.com/nxui/cc18957xvx0440.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://lecoledete.com